Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Byrådet på studietur til Aarhus

Byrådet i Middelfart har været på studietur til Aarhus for at se, hvordan Aarhus kommune arbejder med Liveability – et tema der er et væsentligt element i Udviklingsplanen.

Studietur

’Liveability’ er langsomt ved at blive oversat til noget konkret, der giver mening – for vores byer, byrum og borgere. Vi kan se at byerne vokser og udvikler sig hurtigt. Det har stillet store krav til, hvordan man håndterer udviklingen af en by, hvor der både skal tænkes smart, bæredygtigt, og hvor det handler om at skabe gode og robuste byer, der er værd at leve i – også om 100 år.

Aarhus er én af de første byer, der har taget per­spektiver om ’liveability’ ind i visionerne med at ud­vikle byen og omsætte begrebet til handlinger, der giver mere værdi. Der findes derfor mange gode eksempler på liveability i Aarhus.

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune, Stephen Willacy, har været med til at sætte liveability på dagsorde­nen og viste på turen bl. a. Ceresbyen, Havnehusene, Bispetorv og DOKK1.

Hvad er Liveability?
”Den bedste byplanlægning er bygget op omkring en dyb forståelse for de mennesker, som bor i byen. Storbyer konkurrerer om, hvem der tilbyder det bedste byliv, og ’liveability’ - byens betydning for den oplevede livskvalitet - er et nyt konkurrenceparameter. Engang konkurrerede byer om at have de bedste vejbaner, men nu er det politiske fokus skiftet, og byplanlægning handler om byens indbyggere.”
(Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger)

Liveability dækker over alle de temaer, der gør byen god at leve i, men definerer også en ny måde at ar­bejde med både by- og kommuneplanlægning - ikke kun i Danmark, men i hele verden. Liveability er et åbent begreb, der er kulturbestemt og rummer alt fra sikkerhed til mobilitet og bærerdygtig håndtering af regnvand. Det handler om multifunktionalitet og om, at vi integrerer mange faktorer.

Liveability er en subjektiv størrelse, der varierer mellem både grupper og enkelt personer ift. for­skellige behov, værdier og oplevelser. Der findes ikke nogen enslydende definition, som kan forklare, hvad liveability er, og derfor findes der heller ikke nogen fælles retningslinjer for, hvordan man skaber en liveable by. Liveability handler i høj grad om at sætte et fælles mål og formulerer en fælles vision, som realiseres gennem en stærk organisering, ho­listisk planlægning og bred forankring.

Liveability sættes oftest i forbindelse med en bys eller et steds fysiske egenskaber og karaktertræk, men det handler i lige så høj grad om de sociale og kulturelle faktorer, der ligger til grund for vores samfund, såsom sundhed, uddannelse, traditioner, relationer og identitet. Liveability er derfor et udtryk for bykvalitet – både den fysiske, oplevede og iden­titetsskabende – som danner rammen om den by eller det sted, hvor vi bor og lever.

KORT FORTALT

  • Der findes ikke en enslydende definition på en liveable by.
  • Liveability varierer fra by til by og projekt til projekt afhængigt af regionale, kulturelle og lokale faktorer.
  • Liveability tager afsæt i stedets udfordringer og særlige kvaliteter.
  • Det handler om at sætte et fælles mål og skabe en fælles vision.
  • Flere mennesker og organisationer skal trække i samme retning - i fællesskab.
  • Liveability handler om både den fysiske, oplevede og identitetsskabende bykvalitet.

 

02.06.2017